Üyelik Sözleşmesi

/
Üyelik Sözleşmesi

1. ÜYELİK

1.1. İşbu sözleşme, ticaret merkezi Huzur Mahallesi. Menderes Caddesi, No:9, Sarıyer/İstanbul olan Dansfabrika Eğlence Organizasyon ve Spor Faaliyetleri Limited Şirketi (Buradan itibaren “Kulüp”  olarak anılacaktır) ile yukarıda bilgilerine yer verilen gerçek kişiler arasında, Kulüp’e üyelik koşulları ve üyelerin uyması gereken kuralların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Üyeler işbu sözleşme ve eklerini kabul ettiklerini beyan ederler. Kulüp tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin üye tarafından temin edilmesi akabinde ve üyelik için herhangi bir engel bulunmaması halinde üyenin üyelik işlemleri kulüp tarafından tamamlanır.

1.2. Üye, kendi satın aldığı üyelik paketi, hangi ders paketini kapsıyorsa sadece üyeliği olan derslere girebilir, başka derslere giremez. Üyenin üyeliği dışındaki derslere girebilmesi için ilgili derse ait paketi ayrıca satın alması gerekmektedir.

1.3. Üye, derse gelmediği taktirde ders yapılmış sayılır ve üyelik süresine ekleme yapılmaz. Derslere devam edilmediği taktirde üyelik dondurma yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun, üyelerin Kulüp’ten, tesislerinden veya aktivitelerinden faydalanmadıkları veya üyelik koşullarına aykırılık sebebi ile faydalandırılmadıkları sürenin, üyelik süresine ilave edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu sürenin sair surette telafisi ve/veya ücret iadesi talep edilemez. Ancak Üye, dersi sonradan meydana gelen belgelenebilir herhangi bir sağlık problemi sebebiyle yapamaz ise, dersi başka bir kişiye devredebilir. Sağlık problemleri sebebiyle yapılan iptal/devir ve diğer hususlarda sağlık kuruşundan alınan sağlık raporunun aslının ibrazı zorunlu olup, aksi halde sağlık sebepleri dolayısıyla iptal ve/veya devir işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

1.4. Ödemeler birer yıllık olarak tahsil edilecek olup, dönemlik ödeme yapılamayacaktır. Bir yıl ile kastedilen 11 Eylül 2023 tarihi ile başlayan ve 14 Haziran 2024 ile biten on aylık dönemdir. Üye, üyelik paketini satın aldıktan sonra derslerini üyeliğinin son kullanma tarihinden önce yani üyelik bitiş tarihinden önce tamamlamalıdır. Son kullanma tarihinden önce tamamlanmayan dersler yapılmış sayılır. Sertifika, lisans ve yarışmalara katılım için yeterlilik gerektiren uygulamalarda, bir yıl ile belirlenen dönemin minimum %70’ine devam edilmiş olması zorunludur. Aksi halde dönem tamamlanmamış kabul edilecektir.

1.5. Üyeler her ne sebeple olursa olsun, kur değişikliği, saat değişikliği ve gün değişikliği yapamazlar, Ancak Kulüp idari yaptırımlar sebebiyle elinde olmayan hallerde, kur değişikliği, saat değişikliği ve gün değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Kulüp, gerek pandemi ve gerekse karşılaşılacak başkaca olağanüstü şartlar halinde alınmasını gereken önlemler ve yapılması gereken işlemleri ayrıca ilan edecektir.

 

2. HİZMETLER, TESİSLER – EKİPMANLAR VE KULLANIMLARI

2.1. Üyeler bütün ekipmanları ve tesisleri düzgün ve usulüne uygun olarak kullanmakla, ekipmanları daima eski yerlerine aldıkları gibi iade etmekle, kullanımı konusunda tereddütte düşülen ekipmanların kullanımı konusunda uzman eğitmenlerden destek almakla, hem kendi sağlık ve emniyetlerine hem de başkalarının sağlık ve emniyetlerine özen göstermekle yükümlüdürler.

2.2. Üyeler ekipmanlara, malzemelere ve tesislere verdikleri zararlardan sorumlu olup, zarar gören malzeme, ekipman ve tesisler için Kulüp tarafından belirlenen bedel, üye hesabına tahakkuk ettirilir ve üyeden tahsil edilir.

2.3. Klima, TV ve müzik sistemleri sadece Kulüp personeli tarafından ayarlanabilir, üyelerin bu türlü elektronik cihazlara müdahalesi yasaktır.

2.4. Kulüpten alınan havlu, dergi ve benzeri malzemelerin ilgili aktivite  – kullanım sonunda derhal üyelerce iade edilmesi zorunlu olup, iade edilmeyen malzemeler için Kulüp tarafından belirlenen bedel, üye hesabına tahakkuk ettirilir ve üyeden tahsil edilir.

2.5. Kulüp içerisinde soyunma odaları ve açık sistemde askılıklar yer almaktadır. Herhangi bir dolap ve/veya kilitli dolap sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle üyelerin yanlarında değerli eşyalarını getirmemeleri gerekmektedir.  Gün sonunda kulüp genelinde veya soyunma odalarında bulunan eşyalar, azami 30 gün süreyle saklanır, bu süre içerisinde alınmayan eşyalar imha edilir.

2.6. Kulüp tarafından bulunan eşyalarda, Kulüp tarafından tutulan tutanak geçerlidir. Bu eşyaların zarar, hasar ve kaybından Kulüp sorumlu tutulamaz.

2.7. Kulüp içerisinde herhangi bir alanda, geçici veya sürekli olarak dans ve eğitimler için kullanılabilecek giysi ve malzemeler dışında özellikle para, kıymetli evrak, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, telefon, ziynet eşyası, altın, gümüş ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile maddi değeri yüksek eşyalar hiçbir şekilde bulundurulamaz. Yasağa rağmen bulundurulan eşyalara gelebilecek zararlardan Kulüp doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

2.8. Diğer üyeleri rahatsız edecek düzeyde yoğun kokulu parfümler, deodorantlar, kozmetik ürünleri ve medikal ürünlerin Kulüp içerisinde kullanımı yasaktır.

2.9. Kulüp’e hiçbir şekilde hayvan sokulamaz.

 

3. SÖZLEŞMENİN FESHİ

3.1. İşbu sözleşme akdedildiği tarihten itibaren bir yıl geçerli olup, sürenin bitimine 15 gün kala taraflardan biri tarafından feshedilmediği müddetçe, üyelik bedeli güncellenerek aynı koşullarda devam edecektir. Süre devam ederken sözleşme üye tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilemeyecek ve herhangi bir koşulda ücret iadesi talebinde bulunulamayacaktır. Kulüp sözleşmeyi sözleşme süre bitimini beklemeksizin herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu olmaksızın üç gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilecektir. Kulüp çalışanlarına ve diğer üyelere karşı tehdit, hakaret içerikli sözler sarf eden, şiddet uygulayan veya şiddet uygulamaya teşebbüs eden üyeler ile üyelik bedellerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmeyen üyelerin üyelikleri derhal tek taraflı olarak feshedilecektir.

3.2. 3.1. madde kapsamında yapılan düzenlenme dışında her bir üyelik süresinin dolması ile sona erecek olup, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükler sözleşme sona erse dahi devam edecektir.

 

4. DİĞER HÜKÜMLER

4.1. Bütün üyelerin ekipman ve tesisleri kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluklarındadır. Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir üyenin yaralanması veya zarar görmesi halinde Kulüp sorumluluk kabul etmez. Ekipman kullanımı ile sınırlı olmamak kaydı ile üye her ne sebeple olursa olsun üyeliği süresince veya sair zamanlarda meydana gelebilecek her türlü bedeni –fiziki-ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunlarından sonuçlarından Kulüp’ün, yöneticilerinin veya çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4.2. Üyelerin Kulüp içi veya dışı aktivitelere ve faaliyetlere katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları, aktivitelere uygun olup olmadıkları, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları veya sağlık-tıp danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı kulübün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. Üyenin tesisleri kullanan diğer üyeleri, çalışanları ve/veya misafirleri etkileyebilecek enfeksiyon, bulaşıcı hastalık veya başka bir rahatsızlığı bulunması halinde, Kulübü kullanması yasaktır. Böyle bir durumda Kulübü kullanan üye 3. Kişilerin karşılaşabileceği zararlardan bizzat sorumlu olacaktır. Üyenin bu yönde bir rahatsızlığınızın bulunduğu konusunda Kulüp tarafından herhangi bir tereddüt yaşanması halinde, üyenin Kulüp’e girişi engellenebilir. Kulübe girişi engellenen üye ancak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan ve herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı kanıtlayan bir sağlık raporu ile tekrar Kulüp’e giriş sağlayabilir.

4.4. Kulüp yönetimi tamamen kendi takdirinde olmak üzere önceden bildirimde bulunmaksızın üyelik hizmetlerinin genel sunumunda değişiklik yaratmayacak şekilde üyelik koşullarını değiştirmek, gerekli gördüklerini iptal etmek, yeni koşullar eklemek, Kulübü veya işletmesini 3. kişilere devretmek hak ve yetkisine sahiptir.

4.5. Kulüp, zaman zaman göndereceği, bildireceği veya tesisleri ile internet sitesi ve sosyal medyada ilan edeceği (sirküler, bildiri, duyuru, çalışma esasları gibi) uygulama esasları ile Kulüp’ten yararlanma şartlarını belirler. Kulüp sunduğu hizmetleri, özel ders saatlerini, hocalarını, özel ders sayılarını ve Kulüp’ten yararlanma şartlarını, Kulüp’ün çalışma saatlerini üyelik hizmetinin sunumunda esaslı bir değişiklik yapmamak şartıyla değiştirebilir, arttırabilir, azaltabilir.

4.6. Kulüp’te zaman zaman tadilat, tamirat ve yenilikler yapılabilir. Bu nedenle Kulüp faaliyetlerini geçici süreyle durdurabilir. Bununla birlikte Kulüp özel etkinlikler sebebi ile kısmen veya tamamen üye kullanımına kapatılabilir.

4.7. Kulüp tesislerinde yer alan ve başka kişi/kuruluşlarca işletilen bölümlerdeki her türlü satış ve hizmetlerden ötürü veya başka kişi/kuruluşlarla istihdam edilen kişilerin veya yardımcı şahısların doğrudan ve dolaylı  zarar doğuran davranışlarından Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8. İşbu sözleşme ve eklerinde elle doldurulması gereken bölümler dışında herhangi bir şekilde çizim, karalama ve el yazısı ile yapılan değişiklikler geçerli olmayıp, Kulüp açısından hüküm doğurmayacaktır.

4.9. Kulüp, Kulüp içerisinde veya dışında gerçekleştirilen aktivitelerin fotoğraflarını, videolarını internette, Kulüp’ün web sitesinde ve sosyal medyada kullanma hakkına sahiptir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Ve Muvafakatname işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak işbu sözleşme ekinde yer almaktadır. Üye ekli metni okuduğunu, haklarını anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

4.10. Kulüp içerisinde 3. Kişiler tarafından düzenlenecek organizasyonlar yapıldığı takdirde, bu organizasyonlara iştirak eden üyelerin uğrayabilecekleri kayıp, yaralanma, ruhsal, bedeni ve fiziki zararlardan Kulüp’ün herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye bu hususu bildiğini ve bu nedenle doğacak zarardan dolayı Kulüp’ten herhangi bir tazminat talebinin olmayacağını peşinen kabul eder.

4.11. Başkaca kurumlar tarafından sağlanıp Kulüp üyelerine sunulan imkanlar (indirim, tur vs) üyeliğin asli unsurları olmayıp her zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

4.12. Kulüp’ün işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması bu haklardan feragat ettiği anlamı taşımamaktadır.

4.13. Üyelik koşullarına uymama veya üyeden kaynaklanan herhangi bir nedenle üyelik hakkının iptal edilmesi halinde, üyenin Kulübe karşı yükümlülükleri aynen devam eder.

4.14. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Kulübün ticari defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları, tutulan tutanaklar ve eki niteliğindeki belgeler, mikrofilm, mikrofiş gibi belgeler münhasır delil olarak kullanılacak olup, işbu hüküm, taraflar arasında yazılı delil sözleşmesi teşkil etmektedir.

4.15. Üyenin üyelik başvuru formunda belirttiği adres yasal tebligat adresi olup, adres değişikliği bildirilmediği müddetçe bu adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

4.16. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Dört ana maddeden oluşan işbu sözleşme ekli 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Ve Muvafakatname ile birlikte tarafların ortak mutabakatı ile akdedilmiştir.

Dansfabrika Eğlence Organizasyon ve Spor Faaliyetleri Limited Şirketi

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.